Kompleksowa, integratywna analiza genomowa glejaków rozproszonych niższego stopnia AD 15

Bieżące pozyskiwanie i dojrzewanie szczegółowych danych dotyczących leczenia i wyników pomoże w wyznaczeniu markerów, które przewidują odpowiedź terapeutyczną. W międzyczasie jednak zastosowanie klasyfikacji molekularnej można zintegrować z innymi danymi klinicznymi, obrazami neuroobrazowymi i patologicznymi, aby opracować strategię leczenia dla poszczególnych pacjentów. Może się zdarzyć, że potrzebne są odrębne strategie terapeutyczne do skutecznej kontroli choroby w podtypach molekularnych glejaka niższego stopnia. Molekularne kryteria włączenia i stratyfikacja w projekcie badań klinicznych będą konieczne do jasnej interpretacji wyników poszczególnych terapii. Częstość występowania mutacji IDH w glejaku niższego rzędu zachęca do celowania zarówno samych zmutowanych enzymów, jak i ich następczych konsekwencji metabolicznych i epigenomicznych, takich jak G-CIMP.52. Mutacje w ATRX, CIC i FUBP1 dopiero niedawno zaangażowano w patogenezę raka, jednak ich specyficzność i rozpowszechnienie w glejaku niższego stopnia z mutacją IDH wspierają główne role w onkogenezie i argumentują za dokładną charakterystyką powiązanych sieci sygnalizacyjnych w celu ułatwienia rozwoju terapeutycznego. Podobieństwo genetyczne i kliniczne pomiędzy glejakiem o niższym stopniu zaawansowania a IDH typu dzikiego i glejakiem pierwotnym wspiera potencjalne włączenie tego rodzaju glejaka niższego stopnia do szerokiego spektrum badań klinicznych i protokołów leczenia związanych z glejakiem. Wreszcie, nasza integracyjna analiza wykazała, że wszystkie podtypy glejaka niższego stopnia opierają się w pewnym stopniu na sieciach sygnalizacyjnych rdzeniowych, które wcześniej były związane z patogenezą glejaka, z których wiele jest atakowanych przez czynniki, które są oceniane w badaniach klinicznych.
[patrz też: zabieg fala uderzeniowa, leczenie alkoholizmu wrocław, gabinet medycyny estetycznej kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: gabinet medycyny estetycznej kraków leczenie alkoholizmu wrocław zabieg fala uderzeniowa