Odpowiedzi powyzsze uprzytamniaja przy tym, jak malo posunieto sie w próbie wyjasnienia postepowania

Odpowiedzi powyższe uprzytamniają przy tym, jak mało posunięto się w próbie wyjaśnienia postępowania S. Nadal jest ono niezrozumiałe, mimo że została zanalizowana sytuacja, treść wypowiedzi słownych badanego, zebrano pewną ilość danych obserwacyjnych. Można już nawet ustalić pierwsze wnioski: 1) motyw odgrywa u S. rolę ochraniającą; 2) kierunek działania S. jest prawdopodobnie niezgodny z celem czynności; 3) środki stosowane przez S. nie mogą doprowadzić do postawionego celu; 4) uzasadnienie wyboru tych środków jest nieprzekonywające. Spróbowano też przewidzieć, do czego to działanie może doprowadzić. W dalszym jednak ciągu nie wiadomo, jakie były istotne przyczyny tego, że S. L. sformułował taki właśnie motyw i nie bardzo, wiemy, w jakim kierunku ma prowadzić jego program czynności. Zebraliśmy tylko wiązkę faktów i przypuszczeń mogących stanowić punkt wyjścia do szukania powodów takiego właśnie postępowania. Przez to zbliżyliśmy się do jednego z najbardziej drażliwych problemów w psychologii, jakim jest zagadnienie podstawowych potrzeb człowieka. Otóż pozwólmy sobie zauważyć, że wbrew ternu, co uprzednio sądziliśmy, nie tylko sprawa S. L. , ale i studentki R. M. wymaga dalszego wyjaśnienia. Odpowiedź typu: zrobiła tak, bo chciała mieć męża i dziecko, a nie chciała mieć konfliktu z rodziną nie może zadowolić psychologa. Pyta on zaraz: A dlaczego chciała mieć dziecko? Inne dziewczęta w jej wieku bronią się przed taką ewentualnością, dlaczego więc ona dopiero mając dziecko poczułaby się zadowolona? Może R. M. się myli? Może ktoś jej wmówił pogląd, który jest fałszywy i niezgodny z jej rzeczywistymi interesami? Może właśnie powinna była słuchać zaleceń rodziny i zdobyć wykształcenie? Psycholog pyta w ten sposób o istotne potrzeby R. Uzyskanie trafnej odpowiedzi na to pytanie, to możność doradzenia człowiekowi trafnej drogi życiowej. Nie można tu polegać na wyczuciu. Potrzeby stają się w ten sposób dla doradcy-psychologa problemem najważniejszym. Ten tak istotny, ale i trudny temat omówimy jednak dopiero w dalszym ciągu pracy, a teraz podsumujmy nasze rozważania: Jak wspomniałem powyżej, mimo uzyskania odpowiedzi na ustalone 6 pytań, a właściwie dzięki uzyskaniu odpowiedzi na nie, wyraźnie zarysowały się dalsze braki w naszym rozumieniu postępowania omawianych osób. Wiemy już nawet, co powinniśmy wiedzieć, a to nie jest w pracy badacza zdarzeniem tak częstym, jakby się tego należało spodziewać. To, czego chcemy się dowiedzieć, powinna nam dać odpowiedź na dalsze dwa pytania uzupełniające poprzednie sześć pytań. 7) Dlaczego Jan sformułował taki właśnie motyw? 8) Do czego prowadzi jego program, czyli jaki jest właściwie kierunek jego działania? Można je zadać dopiero teraz, po wyjaśnieniu spraw wstępnych [podobne: dyżury aptek sucha beskidzka, gsk dla aptek, przewlekłe zapalenie woreczka żółciowego ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek sucha beskidzka gsk dla aptek przewlekłe zapalenie woreczka żółciowego