Oparta na Tenofowirie profilaktyka zakażeń wirusem HIV wśród kobiet afrykańskich AD 3

Przystosowanie do badanego produktu oceniano za pomocą kwestionariusza podawanego w miesięcznym wywiadzie; przez comiesięczną liczbę klatek zwróconych pigułek, pustych butelek na pigułki lub niewykorzystanych aplikatorów dopochwowych; i przez kwartalną audiencję komputerową wspomaganą komputerowo (ACASI). Używanie prezerwatyw i praktyki seksualne również zostały ocenione za pomocą ACASI. Przestudiuj badanie
Badanie zostało sfinansowane przez National Institutes of Health. Produkty badania zostały przekazane przez Gilead Sciences (TDF, TDF-FTC i doustne placebo) i CONRAD (żele TFV i placebo); ani CONRAD, ani Gilead nie odegrały żadnej dodatkowej roli w badaniu ani nie miały dostępu do danych tutaj przedstawionych. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników. Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez członków zespołu protokolarnego, którzy gromadzili dane, monitorowali zachowanie i przeprowadzali analizy statystyczne. Badanie było corocznie zatwierdzane przez komisje przeglądowe i komitety etyczne we wszystkich uczestniczących instytucjach (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Postęp był poddawany przeglądowi co 3 do 6 miesięcy przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo. Badacze, uczestniczące instytucje i sponsor zgodzili się zachować poufność danych. Wszyscy autorzy mieli dostęp do danych i ponosili odpowiedzialność za integralność i kompletność wyników oraz wierność protokołu. Manuskrypt został przygotowany przez wyznaczony zespół piszących śledczych, z których wszyscy są autorami wpisanymi na listę, którzy wspólnie zgodzili się przedstawić go do publikacji.
Analiza poziomu leku i wirusów
Stężenie TFV w osoczu oznaczono za pomocą zwalidowanej ultra-wydajnej metody chromatografii cieczowo-tandemowej spektrometria masowa (UPLC-MS / MS) 11; granica kwantyfikacji TFV i FTC wynosiła 0,31 ng na mililitr. TFV i FTC ekstrahowano z płynu szyjno-pochwowego pobranego na wymazach z dakronu za pomocą ekstrakcji w fazie stałej, a stężenie analitu oznaczono za pomocą UPLC-MS / MS. Dolne granice oznaczalności wynosiły 0,625 ng na wymaz dla TFV i 2,5 ng na wymaz dla FTC. Wykonano genotypowanie HIV-1 osocza (kodony od do 99 proteazy i kodonów od do 350 odwrotnej transkryptazy) przy użyciu Systemu Genotypowania HIV-1 ViroSeq, wersja 2.0 (Celera), u pacjentów poddanych serokonwersji i którzy poziom RNA HIV-1 w osoczu wynosi 200 kopii na mililitr lub więcej. Wszystkie sekwencje edytowano ręcznie, a pozycje nukleotydów z wielokrotnymi pikami, które były o ponad 20% powyżej tła, uważano za mieszaniny. Mutacje oporności zidentyfikowano za pomocą skalibrowanego narzędzia Stanford Resistance Tool.12
Analiza statystyczna
Badanie miało na celu zarejestrowanie 1000 kobiet w grupie, których badanie prowadziłoby do końca badania lub do maksymalnie 36 miesięcy, z minimalnym okresem obserwacji 12 miesięcy
[podobne: lewomepromazyna, zapalenie woreczka żółciowego, leczenie falą uderzeniową ]

Powiązane tematy z artykułem: leczenie falą uderzeniową lewomepromazyna zapalenie woreczka żółciowego