Oparta na Tenofowirie profilaktyka zakażeń wirusem HIV wśród kobiet afrykańskich AD 5

Warunki związane z wynikami w zakresie rozrodczości spowodowały wykluczenie 9% kobiet: 5,9% było w ciąży w czasie badania przesiewowego, a pozostała część zgłosiła aktualne karmienie piersią lub intencję zajścia w ciążę w ciągu najbliższych 2 lat. Łącznie 22 uczestników, u których wykryto RNA HIV-1, jak oceniono za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy, w momencie włączenia zostali zaklasyfikowani jako posiadający ostre zakażenie HIV-1 i zostali wykluczeni z analizy. FTC oznacza emtrycytabinę, TDF fumaran dizoproksylu tenofowiru i tenofowir TFV. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa uczestników badania, według badania. Oceniliśmy 12 320 kobiet kwalifikujących się i losowo przydzielono 5029 kobiet do grupy badanej (ryc. 1). Głównym kryterium wykluczającym było zakażenie HIV-1 (32%, zakres, 3 do 53% w zależności od miejsca). Łącznie 61,8% uczestników pochodziło z Durbanu w RPA; większość uczestników z tej strony to kobiety niezamężne, które były młodsze od innych uczestników. Charakterystyka uczestników była podobna w badanych grupach (tabela 1). Średni wiek wynosił 25,3 lat, 21% kobiet było zamężnych, a 71% stosowało antykoncepcję hormonalną w zastrzykach. Uczestnicy zgłosili średnią liczbę 2,5 epizodów stosunku pochwowego w ciągu 7 dni przed rejestracją.
Oceny follow-up i adherence
Pierwotny punkt końcowy ustalono dla 4969 uczestników (99% zarejestrowanych) podczas 5509 osobolat obserwacji, co stanowiło 95% przewidywanych osób-lat. Stopień zatrzymania w badaniu, zdefiniowany jako ukończenie procedur wizyt na koniec badania (w tym badanie fizykalne i odpowiednie badania laboratoryjne), wyniósł 91% i nie różnił się istotnie między badanymi grupami. We wrześniu 2011 r. Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa zaleciła przerwanie leczenia wyłącznie doustnym TDF; w listopadzie 2011 r. podobne określenie dotyczyło żelu TFV. Rada zaleciła, aby grupy TDF-FTC i doustne placebo kontynuowały obserwację do końca badania, w sierpniu 2012 r.
Tabela 2. Tabela 2. Przyczepność do badanych produktów. Na podstawie liczby zwróconych produktów średnia szybkość przylegania (obliczana jako proporcja niezrealizowanego produktu podzielona przez liczbę dni od poprzedniej wizyty, na którą wydano produkty badane ) wyniosło 86% (tabela 2). Na podstawie samoopisania średnia częstość przylegania wynosiła 90%, jak podano w wywiadach, a 88%, jak oceniono za pomocą ACASI. W kwestionariuszach ACASI 47% uczestników oceniło ich zdolność do codziennego korzystania z produktu, zgodnie z instrukcją, w ciągu ostatnich 4 tygodni jako bardzo dobre lub doskonałe . 15 Produkt badany został wstrzymany na 246 osobolat, głównie z powodu ciąży ; stawki za wstrzymanie badania były podobne w badanych grupach.
Wpływ TDF, TDF-FTC i TFV na pozyskiwanie wirusa HIV-1
Wśród uczestników badania stwierdzono 334 serokonwersje, w tym 22 przypadki, które zdefiniowano jako ostre zakażenie HIV-1 RNA obecnym przy rejestracji.
[hasła pokrewne: blue yeti allegro, zabieg fala uderzeniowa, leczenie alkoholizmu wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: blue yeti allegro leczenie alkoholizmu wrocław zabieg fala uderzeniowa