Obecnosc bialka i zazólconych bialych krwinek tylko w zólci B

Obecność białka i zażółconych białych krwinek tylko w żółci B wyraźnie przemawia za zapaleniem pęcherzyka. Trudności rozpoznawcze powstają, gdy przytoczone wyżej objawy nie są wyraźne, a także gdy wyrostek robaczkowy jest skierowany ku górze albo gdy wątroba jest wybitnie obniżona. Żółtaczka oraz wyczuwalna, bolesna wątroba przemawiają w takich przypadkach raczej za zapaleniem układu żółciowego, natomiast hiperleukocytoza w krwi – raczej za zapaleniem wyrostka. W ostrym zapaleniu prawej miedniczki nerkowej chory odczuwa bóle częściej w okolicy lędźwiowej i bóle te promieniują ku dołowi w kierunku spojenia łonowego, prawego jądra, prącia i nawet uda, nie zaś w kierunku łopatki. W rozpoznaniu dopomaga obecność znamiennych dla zapalenia miedniczek nerkowych zmian w moczu (t. IV). Brak kłucia pod prawą łopatką oraz kaszlu pozwala uniknąć mylnego rozpoznania wysiękowego zapalenia prawej opłucnej w tych przypadkach, w których zapalenie pęcherzyka oraz przewodów żółciowych wywołuje niedodmę dolnego płata prawego płuca. Po rozpoznaniu ostrego zapalenia układu żółciowego należy dążyć do określenia postaci zapalenia. W odróżnieniu od zapalenia nieżytowego przemawia za zapaleniem ropnym ciężki ogólny stan chorego, wysoka gorączka zwalniająca, przerywana lub trawiąca, ze wstrząsającymi dreszczami, wzmożone napięcie powłok w okolicy prawego podżebrza, znaczne powiększenie i bolesność wątroby, wybitna hiperleukocytoza obojętnochłonna w krwi z przesunięciem wzoru krwinek białych w lewo i objawy krwotoczności na tle żółcicy. Za ostrym zapaleniem układu żółciowego zgorzelinowym, w odróżnieniu od innych postaci zapalenia, przemawia bardzo ciężki stan chorego z objawami ostrego ropnego zapalenia otrzewnej, któremu towarzyszy przeważnie leukopenia. [podobne: psychologia pracy, pomoc psychologiczna, psychoterapia warszawa ]

w celu unikniecia marskosci pluc nalezy naswietlac klatke piersiowa tylko stycznie

Naświetlanie, które powinno być zastosowane także wtedy, gdy chora podlegała przed operacją naświetlaniu wstępnemu, należy rozpocząć w 2 tygodnie po operacji, a dawkę całkowitą 3750 r należy zastosować w ciągu 3 tygodni; w celu uniknięcia marskości płuc należy naświetlać klatkę piersiową tylko stycznie. Huniee podał następujące wyniki, oparte na obserwacji dużej liczby przypadków: 4952 chore (28,4%) przeżyły 5 lat po operacji bez późniejszego naświetlania, a 5822 (37,9%) przeżyły ten okres po naświetlaniu pooperacyjnym. [podobne: psychoterapia wrocław, psychoterapia warszawa, psycholog dziecięcy ]