PATOGENEZA NOWOTWORÓW

PATOGENEZA NOWOTWORÓW Ciśnienie osmotyczne W nowotworach i w rosnących nieprawidłowo komórkach ustalono Pewne zmiany natury fizykochemicznej. Trudno jednak ustalić, czy to zmiany pierwotne czy wtórne. Występują więc zmiany w przemianie materii w odcinkach procesów fizyko-chemicznych. Powstaje mianowicie zwiększenie ciśnienia osmotycznego przez zwiększenie drobin , czyli powstaje hipertonia środowiska, podobnie jak w zapaleniu. Zwiększenie ciśnienia osmotycznego zwiększa wrażliwość powstawanie raka. Powstają dalej z rozpadu kwaśne wytwory, gdyż przeważa rozpad nad przyswajaniem. Zakwaszenie i zwiększenie znów podtrzymuje te zmiany; powstaje w tkance błędne koło. Hipertonia środowiska jest większa , lecz jeszcze bardziej w porównaniu z komórką rakową, która jako komórka młoda, szybko rosnąca, zawiera dużo wody, a mało ciał stałych, zwłaszcza mineralnych. Dlatego też zaburzenia w ciśnieniu osinotycznym powstają z dwóch stron: z pozakomórkowej hipertonii i wewnątrzkomórkowej hipotonii. [przypisy: oseltamiwir, niedoczynność tarczycy depresja, psychiatra poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: lewomepromazyna niedoczynność tarczycy depresja oseltamiwir