Przedmiotowo w przewleklym zapaleniu ukladu zólciowego na czolo objawów wybijaja sie stany podgoraczkowe

Przedmiotowo w przewlekłym zapaleniu układu żółciowego na czoło objawów wybijają się stany podgorączkowe, żółtaczka, zaburzenia trawienia, chudniecie, zmiany składu zawartości dwunastniczej oraz objawy radiologiczne. Stany podgorączkowe są doniosłym, lecz niestałym objawem przewlekłego zapalenia układu żółciowego. Trwają one nieraz bardzo krótko, nawet zaledwie przez parę godzin, i to co dzień lub rzadziej. Toteż łatwo uchodzą one uwagi i chorego, i lekarza, jeżeli ogólnej ciepłoty ciała nie mierzy się często w ciągu doby. W innych przypadkach na odwrót stwierdza się gorączkę przez dłuższy czas, wprawdzie zazwyczaj nieznaczną, do 37° C z kilku kreskami. Okresowi gorączkowemu towarzyszą inne objawy, świadczące o zaostrzeniu choroby. Żółtaczka objawia się przeważnie w postaci podżółtaczkowego zabarwienia białkówek i twardego podniebienia. Bywa ona wyraźniejsza w okresach zaostrzenia choroby. Zaburzenia trawienia polegają na zakłóceniu wydzielniczej i ruchowej czynności żołądka, na dokuczliwym wzdęciu brzucha i zakłóceniu trawienia, przede wszystkim tłuszczów itd. Zaburzenia trawienia są zwłaszcza znaczne, gdy, jak to nieraz bywa, w sprawę chorobową jest wciągnięta trzustka. Utrata łaknienia, ograniczanie się w jedzeniu z obawy przed dolegliwościami nasilającymi się po posiłkach, zaburzenia trawienne, zwłaszcza zależne od następowego zapalenia trzustki, niedosypianie wszystko to wiedzie ostatecznie do wyraźnego wychudnienia. Prócz tego w przewlekłym zapaleniu układu żółciowego stwierdza się zazwyczaj powiększenie i bolesność uciskową wątroby, szczególnie w miejscu rzutu pęcherzyka żółciowego. Nieraz wyczuwa się także nieco powiększoną, uciskowo bolesną i miernie zbitą śledzionę. Badanie moczu, kału, zawartości dwunastniczej oraz sprawności wątroby daje zasadniczo takie same wyniki jak w ostrym zapaleniu. Badaniem radiologicznym stwierdza się w przewlekłym zapaleniu pęcherzyka żółciowego różne zmiany, mniejsze wysycenie cienia pęcherzykowego wskutek pogorszenia czynności zagęszczającej pęcherzyka, słabszą jego kurczliwość, zniekształcenie jego obrysów przez zrosty okołopęcherzykowe i in. [patrz też: oseltamiwir, zapalenie woreczka żółciowego, fizjoterapia w ginekologii i położnictwie ]

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia w ginekologii i położnictwie oseltamiwir zapalenie woreczka żółciowego