PRZEWLEKLE ZAPALENIE PECHERZYKA I PRZEWODÓW ZÓLCIOWYCH

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE PĘCHERZYKA I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH (ANGIOCHOLECYSTITIS CHRONICA). PRZEWLEKŁE ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (CHOtECYSTITIS CHRONICA). PRZEWLEKŁE ZAPALENIE PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH (CHOLANGITIS CHRONICA) Przyczyny. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych czy też i pęcherzyka, i przewodów może być zejściem ostrego ich zapalenia, następstwem nawrotów ostrego zapalenia lub powstaje stopniowo jako zapalenie przewlekłe od samego początku choroby pod wpływem tych samych czynników, które są zdolne wywołać zapalenie ostre. Anatomia patologiczna. W przewlekłym nieżytowym zapaleniu pęcherzyka żółciowego nacieki komórkowe w błonie śluzowej oraz w ogóle w ścianie pęcherzyka przeistaczają się z czasem w tkankę łączną, wskutek czego ściana pęcherzyka grubieje. Kurczenie się tkanki łącznej wywołuje zmniejszenie pojemności pęcherza. Sama błona śluzowa miejscami zanika, częściowo zaś rozrasta się nadmiernie, tworząc polipowate wyrośla (choLecystitis polyposa). Jeżeli błona śluzowa zostanie zniszczona, pęcherzyk może zarosnąć (cholecystits obliterans) całkowicie lub miejscami. Pęcherzyk składa się wówczas z kilku jam wypełnionych płynem podbarwionym żółcią. W innych przypadkach pęcherzyk znacznie powiększony zawiera płyn prawie wodnisty z małą ilością śluzu. Jest to zejście przewlekłego nieżytowego zapalenia w puchlinę pęcherzyka żółciowego (hydrops vesicae feUeae). Puchlina pęcherzyka może powstawać także w następstwie jego surowiczego zap alenia. Prócz zmian w samym pęcherzyku stwierdza się zazwyczaj także jego zrosty z narządami sąsiednimi, powstające wskutek zapalenia okołopęcherzykowego. W przewlekłym ropnym zapaleniu pęcherzyk bywa przeważnie mały, zrosły z sąsiednimi narządami i wypełniony gęstym płynem ropnośluzowym, podbarwionym żółcią. [przypisy: zapalenie woreczka żółciowego, psychiatra poznan, blue yeti allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: blue yeti allegro testy nietolerancji pokarmowej zapalenie woreczka żółciowego