Psychoterapia próbuje podnieść samoocenę jednostki

width=300

Przyczyną wielu zaburzeń psychicznych człowieka, które muszą zostać przepracowane z psychologiem, jest ciągłe porównywanie się z innymi. Powoduje ono niezadowolenie z aktualnego poziomu życia jednostki, skutkujące wywołaniem poczucia frustracji. Psychoterapia Warszawa odnotowuje co raz większą liczbę klientów zgłaszających się z objawami depresji i utratą wiary w sens swojego życia. Jednym z pierwszych zabiegów wykonywanych w trakcie terapii jest ocena i ewentualna korekta samooceny jednostki. Z naukowego punktu widzenia, jej wysoki poziom, jest niezbędny do codziennego funkcjonowania człowieka i chroni nas przed odczuwaniem lęku egzystencjalnego. Jeśli jednak nie ma tej ochrony, zaczyna się problem, który musi zostać rozwiązany przez psychoterapeutę. Niestety polski system zdrowia nie przewiduje refundowania tychże zabiegów, przez co istnieje wysoki odsetek ludzi wykazujących zaburzenia bez koniecznego wsparcia psychologicznego. Być może sytuacja ta ulegnie zmianie, wraz z kolejną nowelizacją prawa.

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek sucha beskidzka