Obecnosc bialka i zazólconych bialych krwinek tylko w zólci B

Obecność białka i zażółconych białych krwinek tylko w żółci B wyraźnie przemawia za zapaleniem pęcherzyka. Trudności rozpoznawcze powstają, gdy przytoczone wyżej objawy nie są wyraźne, a także gdy wyrostek robaczkowy jest skierowany ku górze albo gdy wątroba jest wybitnie obniżona. Żółtaczka oraz wyczuwalna, bolesna wątroba przemawiają w takich przypadkach raczej za zapaleniem układu żółciowego, natomiast hiperleukocytoza w krwi – raczej za zapaleniem wyrostka. W ostrym zapaleniu prawej miedniczki nerkowej chory odczuwa bóle częściej w okolicy lędźwiowej i bóle te promieniują ku dołowi w kierunku spojenia łonowego, prawego jądra, prącia i nawet uda, nie zaś w kierunku łopatki. W rozpoznaniu dopomaga obecność znamiennych dla zapalenia miedniczek nerkowych zmian w moczu (t. IV). Brak kłucia pod prawą łopatką oraz kaszlu pozwala uniknąć mylnego rozpoznania wysiękowego zapalenia prawej opłucnej w tych przypadkach, w których zapalenie pęcherzyka oraz przewodów żółciowych wywołuje niedodmę dolnego płata prawego płuca. Po rozpoznaniu ostrego zapalenia układu żółciowego należy dążyć do określenia postaci zapalenia. W odróżnieniu od zapalenia nieżytowego przemawia za zapaleniem ropnym ciężki ogólny stan chorego, wysoka gorączka zwalniająca, przerywana lub trawiąca, ze wstrząsającymi dreszczami, wzmożone napięcie powłok w okolicy prawego podżebrza, znaczne powiększenie i bolesność wątroby, wybitna hiperleukocytoza obojętnochłonna w krwi z przesunięciem wzoru krwinek białych w lewo i objawy krwotoczności na tle żółcicy. Za ostrym zapaleniem układu żółciowego zgorzelinowym, w odróżnieniu od innych postaci zapalenia, przemawia bardzo ciężki stan chorego z objawami ostrego ropnego zapalenia otrzewnej, któremu towarzyszy przeważnie leukopenia. [podobne: psychologia pracy, pomoc psychologiczna, psychoterapia warszawa ]

Energia promienista

Energia promienista Energia promienista należy do silnych czynników wywołujących raka, zwłaszcza jeżeli promienie mają krótką falę. Mogą więc wywołać raka promienie rentgen, radioaktywne promienie lampy rtęciowej oraz promienie słoneczne. W doświadczeniu np. stwierdzono, że myszy, które hodowano w promieniach słonecznych, w 90%: chorowały ma samoistnego raka w przeciwieństwie do myszy, które chroniono od bezpośredniego działania promieni słonecznych. U myszy chronionych stwierdzono tylko 1,6% zachorowalności na raka. Przez zamianę klatek odsetek zachorowań zmniejszył się do 4% u myszy poprzednio naświetlanych, natomiast u myszy poprzednio chronionych i wystawionych na słońce podniósł się do 14%. Mechanizm powstawania raka wskutek działania energii promienistej tłumaczy się powstawaniem hydrolizy włókien tkanki łącznej przez działanie kwasów, szczególnie kwasu lekowego gromadzą go się pod nabłonkiem. Im większe stężenie kwasu, tym większe zmiany powstają pod nabłonkiem. Kwas mlekowy może dochodzić do dużego stężenia dzięki trudności wchłaniania w miejscu jego tworzenia się. Pod wpływem czynników fizycznych powstają wytwory rozpadu i od ich stężenia oraz czasu -działania zależy albo powstawanie nowotworu łagodnego, albo złośliwego. Te wytwory rozpadu nazwano nekrohormonami. Obie teorie w powstawaniu raka, to jest teoria czynników pochodzenia wewnętrznego i czynników drażniących zewnętrznych nie przeczą sobie, a raczej uzupełniają się. Jeżeli zważymy, że nie zawsze po przewlekłych drażnieniach tego czy innego rodzaju, na które ustrój jest stale narażony, powstaje rak, to jasne, że samym ustroju muszą istnieć pewne czynniki, od których zależy albo stan odporności, albo skłonności do raka. [hasła pokrewne: psycholog dziecięcy Warszawa, psychologia pracy, psycholog gdynia ]